آموزش ساخت کاردستی ساعت با سی دی


یک ساعت رومیزی زیبا با کمک سیدی بسازیم.


با یک سیدی یک کاردستی ساعت رومیزی بسازیم.

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • سیدی

و با کمک خودکار و قیچی. 
دانلود مستقیم آموزش ساخت کاردستی ساعت با سی دی
 


دانلود مستقیم آموزش ساخت کاردستی ساعت با سی دی


اشتراک گذاری


تماس با ما