آموزش ساخت کاردستی ساعت با سی دییک ساعت رومیزی زیبا با کمک سیدی بسازیم.

با یک سیدی یک کاردستی ساعت رومیزی بسازیم.

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • سیدی

و با کمک خودکار و قیچی.


بدون دیدگاه

ثبت نظر