ساخت تفنگ چوبیفیلم آموزش ساخت تفنگ با چوب بستنی

وسایل مورد نیاز:

  • کش
  • کاغذ
  • خلال دندان
  • چوب بستنی
  • چسب

و با کمک قیچی و مداد.

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر