ساخت قایق با وسایل دور ریختنیآموزش ساخت قایق با وسایل دور ریختنی

وسایل مورد نیاز:

  • جلد پنیر
  • چسب
  • اسپری
  • لوله فلزی
  • قوطی فلزی
  • شمع

و با کمک ماژیک و کاتر و قیچی.

بدون دیدگاه

ثبت نظر