ساخت تیر کمان کاغذیآموزش ساخت تیرکمان کاغذی

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • چسب
  • کش

و با کمک قیچی و مداد و خط کش.

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر