ساخت توپ جنگی کاغذیفیلم آموزش ساخت توپ جنگی کاغذی

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • چسب
  • کش

و با کمک قیچی و مداد و خط کش.

بدون دیدگاه

ثبت نظر