ساخت تفنگ کاغذی لیزری



فیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی حرفه ای قسمت اول

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • چسب
  • خلال دندان
  • کش
  • لیزر

و با کمک قیچی و مداد.

بدون دیدگاه

ثبت نظر