ساخت تفنگ کاغذی سادهفیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • چسب
  • خلال دندان
  • کش

و با کمک قیچی و مداد.

بدون دیدگاه

ثبت نظر