ساخت شمشیر کاغذیفیلم آموزش ساخت شمشیر  با کاغذ

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • کاغذ
  • کش
  • چسب

و با کمک مداد و قیچی و خط کش.

بدون دیدگاه

ثبت نظر