ساخت شمشیر کاغذیفیلم آموزش ساخت شمشیر کاغذی

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • کش
  • چسب
  • کاغذ

و با کمک قیچی و خودکار و خط کش.

بدون دیدگاه

ثبت نظر