ساخت تفنگ کاغذیفیلم آموزش ساخت تفنگ کاغذی

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • کش
  • چسب
  • خلال دندان
  • کاغذ

و با کمک قیچی و خودکار و خط کش.

بدون دیدگاه

ثبت نظر