کلیک خودروهای باهوش و آینده دنیا


  • تاریخ انتشار: 31.تیر.1399
  • حجم فایل: 78MB
  • دسته بندی: تکنولوژی
  • بازدید: 238 مشاهده

کلیک فارسی این قسمت کلیک خودروهای باهوش و آینده دنیا

در این برنامه کلیک نگاهی انداخته به تازه ترین فناوری هایی که در خودروها بکار گرفته شده است. همینطور سری زده به آینده و از نگاه یک آینده پژوه فردای دنیا را تصویر کرده است. در بخش آخر برنامه هم راه های ساده عکاسی از ستارگان در شب را مرور کرده است. وبسکیپ و خبرهای فناوری هفته از بخش های دیگر این برنامه هستند.

بدون دیدگاه

ثبت نظر