کلیک جولیان آسانژ


  • تاریخ انتشار: 29.تیر.1399
  • حجم فایل: 76MB
  • دسته بندی: تکنولوژی
  • بازدید: 231 مشاهده

کلیک فارسی این قسمت کلیک جولیان آسانژ

در این برنامه کلیک مصاحبه ای دارد با جولیان آسانژ، هکر سابق و افشاگر فعلی. همینطور دو گزارش جالب از نقش و استفاده فناوری در تبلیغات و نگاهی به یک پهباد کوچک مسلح به شوک الکتریکی!

بدون دیدگاه

ثبت نظر