کلیک در قلب سرن


  • تاریخ انتشار: 9.تیر.1399
  • حجم فایل: 72MB
  • دسته بندی: تکنولوژی
  • بازدید: 32 مشاهده

کلیک فارسی این قسمت کلیک در قلب سرن

در برنامه این هفته، سفری داریم به قلب برخورد دهنده هادرونی بزرگ در سازمان اروپایی پژوهشهای هسته ای (سرن). همچنین نگاهی داریم به شیوه های جدید بهره گیری از انرژی خورشید.

بدون دیدگاه

ثبت نظر