آموزش ساخت گربه با کاغذ رنگی


آموزش ساخت حیوانات کاغذی و این ساخت گربه کاغذی فقط در چند دقیقه.


با گچ های رنگی یک نقاشی کودکانه بسازیم.

وسایل مورد نیاز:

  • بشقاب یک بار مصرف یا کاغذ رنگی
  • کاغذ رنگی

و با کمک پرگار و قیچی و چسب. 
دانلود مستقیم آموزش ساخت گربه با کاغذ رنگی
 


دانلود مستقیم آموزش ساخت گربه با کاغذ رنگی


اشتراک گذاری


تماس با ما