آموزش ساخت گربه با کاغذ رنگیآموزش ساخت حیوانات کاغذی و این ساخت گربه کاغذی فقط در چند دقیقه.

با گچ های رنگی یک نقاشی کودکانه بسازیم.

وسایل مورد نیاز:

  • بشقاب یک بار مصرف یا کاغذ رنگی
  • کاغذ رنگی

و با کمک پرگار و قیچی و چسب.


مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر