ساخت مرغ پارچه ایآموزش ساخت مرغ با پارچه

آنچه در این  فیلم آموزشی هنری می بینیم:

  • آموزش ساخت مرغ و خروس ساده به کمک پارچه

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر