ساخت موش کاغذیآموزش اوریگامی موش با کاغذ رنگی

آنچه در این  فیلم آموزشی هنری می بینیم:

  • به کمک کاغذ رنگی اوریگامی موش بسازیم.

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر