ساخت سرمدادیآموزش ساخت سرمدادی کودکانه

آنچه در این  فیلم آموزشی می بینیم:

  • آموزش ساخت سرمدادی ساده با کاغذ رنگی و فندق به شکل پرنده

بدون دیدگاه

ثبت نظر