ساخت پروانه با کاغذآموزش ساخت پروانه ساده

آنچه در این  فیلم آموزشی می بینیم:

  • آموزش ساخت پروانه با کاغذ رنگی و گیره چوبی
  • آموزش ساخت پروانه با کاغذ رنگی و چوب بستنی

بدون دیدگاه

ثبت نظر