ساخت نشانگر کتابآموزش ساخت نشانگر کتاب

آنچه در این  فیلم آموزشی می بینیم:

  • آموزش ساخت نشانگر کتاب به شکل مرغ و جوجه

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر