ساخت نشانگر کتابساخت نشانگر کتاب به شکل ایموجی

آنچه در این  فیلم آموزشی هنری می بینیم:

  • فرشته ایموجی به عنوان نشانگر کتاب

بدون دیدگاه

ثبت نظر