خلاقیت های مدرسهآموزش انواع خلاقیت های مدرسه

آنچه در این  فیلم آموزشی هنری می بینیم:

  • ساخت جامدادی با کاغذ کشی

  • ساخت نشانگر کتاب و یادداشت

  • ساخت جاکلیدی با کاموا

  • ساخت دفتر نقاشی

  • ساخت کله مدادی

بدون دیدگاه

ثبت نظر