ساخت هواپیما کاغذیفیلم آموزش ساخت هواپیما کاغذی با کاغذ و نی

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • نی
  • چسب

و با کمک قیچی.

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر