ساخت کفش با مقوافیلم آموزش کفش با مقوا

وسایل مورد نیاز:

  • مقوا یا کارتن کفش
  • ماژیک
  • رنگ و قلمو
  • چسب چوب
  • کاغذ

و با کمک مداد و کاتر یا قیچی و خط کش.

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر