ساخت مبل با مقوافیلم آموزش ساخت مبل گوریلی با مقوا

وسایل مورد نیاز:

  • مقوا
  • ماژیک
  • رنگ و قلمو
  • چسب چوب

و با کمک مداد و کاتر یا قیچی.

بدون دیدگاه

ثبت نظر