ساخت پرنده با مقوافیلم آموزش ساخت پرنده با مقوا

وسایل مورد نیاز:

  • پاکت شیر یا آبمیوه
  • ماژیک
  • رنگ و قلمو
  • چسب چوب
  • کاغذ

و با کمک مداد و کاتر یا قیچی.

بدون دیدگاه

ثبت نظر