ساخت ماشین با مقوافیلم آموزش ساخت ماشین با مقوا

وسایل مورد نیاز:

  • مقوا
  • ماژیک
  • رنگ و قلمو
  • چسب چوب

و با کمک مداد و کاتر.

بدون دیدگاه

ثبت نظر