طرز تهیه مایع ضدعفونی کننده الکلی


  • تاریخ انتشار: 9.اسفند.1398
  • حجم فایل: 43MB
  • دسته بندی: سلامت
  • بازدید: 2631 مشاهده

طرز تهیه مایع ضدعفونی کننده الکلی برای پیشگیری از ویروس کرونا


سایت وزارت بهداشتالکل طبی یا اتانول با دناتوره کردن (منعقد کردن) پروتئین های داخل سلولی باعث مرگ موجودات تک سلولی و میکروبها شده و هر چقدر که غلظت آن بیشتر باشد، این عمل را بهتر انجام می دهد. اما یک نکته وجود دارد و آن هم اینکه در غلظت های بالا الکل به سرعت پروتئین های غشاء سلولی را دناتوره نموده و با اینکار باعث می شود تا نفوذ الکل بداخل سلول کاهش پیدا کند. بنابراین میکروبی که مثلاً در مقابل الکل 96 درصد قرار گرفته فقط سطحش دناتوره و در مقابل الکل نفوذ ناپذیر می شود و پروتئین های حیاتی داخل سلول ، زنده و سلول عملاً در درون زنده است و ممکن است دوباره خودش را ترمیم کند.
در غلظت حدود 70 درصد سرعت دناتوره شدن پروتئین های سلولی توسط الکل در حدی است که اتانول فرصت کافی برای نفوذ بداخل سلول و دناتوره کردن را دارد. بنابراین بهترین غلظت برای میکروب کشی با الکل ، غلظت 70 درصد است.

با توجه به ضرورت استفاده از الکل 70 درجه در واکسناسیون و تزریقات ، طرز تهیه الکل 70 درجه از 96 درجه در حجم 100 سی سی به شرح ذیل می باشد :
ml100 × الکل 70 درجه = X × الکل96درجه
مثال : برای تهیه یک لیتر الکل 70 درجه از الکل 96 درجه چه باید کرد :
به ازای هر 73 میلی لیتر الکل 96 درجه باید 27 میلی لیتر آب مقطر اضافه گردد.

بدون دیدگاه

ثبت نظر