آموزش ساخت فانوس دریایی



با استفاده از کارتون و سیم یک فانوس بسازیم.

0

بدون دیدگاه

ثبت نظر