آموزش ساخت نقاشی برجسته کودکانهیاد بگیریم نقاشی برجسته ترکیبی بسازیم.

به راحتی به کودکان ساخت نقاشی برجسته یاد دهیم.

وسایل مورد نیاز:

  • مقوا
  • کاغذ رنگی
  • طلق
  • چسب نواری
  • چسب مایع

و با کمک مداد و ماژیک و قیچی و خط کش و کاتر.

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر