آموزش ساخت نقاشی برجسته کودکانه


یاد بگیریم نقاشی برجسته ترکیبی بسازیم.


به راحتی به کودکان ساخت نقاشی برجسته یاد دهیم.

وسایل مورد نیاز:

  • مقوا
  • کاغذ رنگی
  • طلق
  • چسب نواری
  • چسب مایع

و با کمک مداد و ماژیک و قیچی و خط کش و کاتر.


 
دانلود مستقیم آموزش ساخت نقاشی برجسته کودکانه
 


دانلود مستقیم آموزش ساخت نقاشی برجسته کودکانه


اشتراک گذاری


تماس با ما