ساخت پمپ باد دستیآموزش ساخت پمپ باد دستی با راحتی با یک اسپری.

وسایل مورد نیاز:

  • تیوب
  • جلد اسپری
  • چوب
  • چسب
  • شلنگ کولر
  • مداد

و با کمک دریل.

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر