ساخت منجنیقبا کاغذ یک منجنیق ساده درست کنیم.

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ
  • چسب
  • درب بطری

و با کمک قیچی.

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر