ساخت فرز حرارتییک فرز حرارتی حرفه ای درست کنیم.

آنچه در این  فیلم آموزشی می بینیم:

  • یک فرز حرارتی به کمک باتری و سیم بسازیم.

بدون دیدگاه

ثبت نظر