ساخت دمپایی کینگزمنساخت دمپایی فیلم کینگزمن.

آنچه در این  فیلم آموزشی می بینیم:

  • همانند فیلم کینگزمن دمپایی تیزبر دار بسازیم.

بدون دیدگاه

ثبت نظر