آموزش ساخت ماشین کنترلییک ماشین کنترلی حرفه ای بسازیم.

آنچه در این  فیلم آموزشی می بینیم:

  • ساخت ماشین مسابقه رباتی با چرخ و آرمیچر و سیم تلفن و سرنگ

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر