آموزش ساخت چرخ با بادبا وسایل ساده در خانه چرخ بادی حرکتی بسازیم.

آنچه در این  فیلم آموزشی می بینیم:

  • به کمک بادکنک و درب نوشابه و چوب بستنی و نی نوشابه یک چرخ حرکتی بادی بسازیم

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر