خلاقیت های جالببا وسایل دور ریختنی اسباب بازی خلاقانه بسازیم.

آنچه در این  فیلم آموزشی می بینیم:

  • خلاقیت با قوطی نوشابه و باتری

بدون دیدگاه

ثبت نظر