آموزش ساخت گوی کاغذیبا استفاده از چند تکه کاغذ رنگی گوی زیبا بسازیم.

برای جشن و تولد گوی کاغذی رنگی درست کنیم.

وسایل مورد نیاز:

  • کاغذ کشی
  • چسب پنج سانتی
  • سیم مفتولی

و با کمک قیچی و کاتر.

بدون دیدگاه

ثبت نظر