آموزش ساخت کارت پستال سه بعدی


کارت پستال سه بعدی به شکل یک سبد زیبا بسازیم.


ساختکارت پستال سه بعدیرا یاد بگیریم.

وسایل مورد نیاز:

  • مقوا رنگی
  • پوست پسته
  • الیاف
  • رنگ
  • آب
  • چسب مایع

و با کمک قیچی و قلمو و لیوان یک بار مصرف.


 
دانلود مستقیم آموزش ساخت کارت پستال سه بعدی
 


دانلود مستقیم آموزش ساخت کارت پستال سه بعدی


اشتراک گذاری


تماس با ما