آموزش ساخت کارت پستال سه بعدیکارت پستال سه بعدی به شکل یک سبد زیبا بسازیم.

ساختکارت پستال سه بعدیرا یاد بگیریم.

وسایل مورد نیاز:

  • مقوا رنگی
  • پوست پسته
  • الیاف
  • رنگ
  • آب
  • چسب مایع

و با کمک قیچی و قلمو و لیوان یک بار مصرف.

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر