آموزش ساخت زرافه با گیر لباس


با استفاده از گیره چوبی یک زرافه چوبی بسازیم.


یکزرافه چوبی با گیر لباسبسازیم.

وسایل مورد نیاز:

  • رول دستمال کاغذی
  • آبرنگ
  • گیر لباس چوبی
  • خمیر مجسمه
  • نخ ضخیم
  • نی پلاستیکی

و با کمک ماژیک و قیچی.


 
دانلود مستقیم آموزش ساخت زرافه با گیر لباس
 


دانلود مستقیم آموزش ساخت زرافه با گیر لباس


اشتراک گذاری


تماس با ما