آموزش ساخت سگ با گیرهبا استفاده از گیره چوبی یک سگ چوبی بسازیم.

با گیر لباس یک سگ بسازیم.

وسایل مورد نیاز:

  • گیر چوبی
  • آبرنگ
  • کاغذ رنگی
  • چشم عروسک

و با کمک مداد رنگیمرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر