آموزش ساخت سگ با گیره


با استفاده از گیره چوبی یک سگ چوبی بسازیم.


با گیر لباس یک سگ بسازیم.

وسایل مورد نیاز:

  • گیر چوبی
  • آبرنگ
  • کاغذ رنگی
  • چشم عروسک

و با کمک مداد رنگی
 
دانلود مستقیم آموزش ساخت سگ با گیره
 


دانلود مستقیم آموزش ساخت سگ با گیره


اشتراک گذاری


تماس با ما