نظم خلاقانهروش های مرتب سازی سیم و کابل خلاقانه.

آنچه در این قسمت 5minute crafts می بینیم:

  • مرتب سازی سیم و کابل با نخ و سوزن و پارچه
  • مرتب سازی سیم و کابل با گیره چوبی و گیره کتاب
  • مرتب سازی سیم و کابل با رول دستمال
  • خلاقیت با سیم و کابل
  • ترمیم سیم شارژر پاره شده
  • خلاقیت با کاموا
  • و ...

بدون دیدگاه

ثبت نظر