خلاقیت با لوازم التحریربا لوازم التحریر مختلف خلاقیت ایجاد کنید.

آنچه در این قسمت 5minute crafts می بینیم:

 • ساخت جامدادی رومیزی با قوطی
 • ساخت جامدادی رومیزی با سیخ چوبی
 • ساخت جامدادی با بطری
 • خلاقیت با لگو
 • ساخت قاب با چوب پنبه
 • ساخت نشانگر رومیزی
 • ساخت نشانگر دیواری
 • ساخت نشانگر کودکانه
 • ساخت دفتر نقاشی رنگی
 • ساخت جلد دفتر حرفه ای
 • ساخت زیرپایی
 • ساخت تقویم رومیزی
 • ساخت کاتر با چوب بستنی
 • ساخت کاتر با گیر لباس
 • ساخت مدادتراش مخزن دار
 • روش تیز کردن قیچی
 • خلاقیت با خودکار
 • و ...

بدون دیدگاه

ثبت نظر