خلاقیت با کامواساخت وسایل زیبا با کاموا.

آنچه در این قسمت 5minute crafts می بینیم:

  • آموزش ساخت ماه و ستاره با کاموا
  • آموزش ساخت فرش پوم پوم
  • ساخت ریسه با کاموا
  • ساخت گلدان با بطری و کاموا
  • ساخت قلب عاشقانه با کاموا
  • ساخت لوستر با کاموا و بادکنک
  • ساخت آسان باز شو کارتن
  • و ...

مرجع آموزش زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

ثبت نظر