کارتون عصر حجر 23کارتون عصر حجر قسمت 23

این نمایش در شهرک عصر سنگی بدراک در جریان است. در این نسخهٔ تخیل از گذشته، دایناسورها و دیگر موجودات منقرض شده با مردم غارنشین، گربه‌های دندان‌خنجری و ماموت ها زندگی می‌کنند. همانند همتایان خود در قرن بیستم، این مردم غارنشین به گرامافون‌ها و موسیقی گوش می دهند، در خانه‌های دوبلکس زندگی می‌کنند و در رستوران غذا می خورند در حالی که تکنولوژیشان کاملاً از مواد غیرصنعتی ساخته شده و انرژی مورد نیازشان را در درجه اول با استفاده از حیوانات به دست می‌آورند. برای مثال خودروهای آن‌ها از سنگ، چوب و پوست حیوانات ساخته شده‌است و انرژی خودرو توسط پاهای سرنشینان آن تأمین می‌شود.

بدون دیدگاه

ثبت نظر