جواب بازی آمیتاباچان تالار اندیشه

جواب بازی آمیتاباچان تالار اندیشه

 • 1 : من و تو. ما
 • 1 : روز عربی. یوم
 • 1 : قمر. ماه
 • 1 : اولین فصل سال. بهار
 • 2 : عید اول شوال. فطر
 • 2 : همراه کت. شلوار
 • 2 : ستون دین. نماز
 • 2 : پیامبر کشتی ساز. نوح
 • 3 : مخالف بدی. خوبی
 • 3 : دسته. گروه
 • 3 : از درندگان جنگل. شیر
 • 3 : از ماه ها. خرداد
 • 4 : تلاش. سعی
 • 4 : جوهر مرد. کار
 • 4 : قرمز. سرخ
 • 4 : از پیامبران اولوالعزم. عیسی
 • 5 : بزرگترین قاره جهان. اسیا
 • 5 : اثر پا. رد
 • 5 : از اعضای بدن. دست
 • 5 : تردید. شک
 • 6 : نوعی چاشنی. فلفل
 • 6 : بجا آوردن. ادا
 • 6 : کثیف است. سیاست
 • 6 : بندگی. یوغ
 • 7 : خوراک. غذا
 • 7 : از بین بردن مشکل. حل
 • 7 : دقت داشتن. توجه
 • 7 : آخر هر چیزی. ته
 • 8 : تن پوش پرندگان. پر
 • 8 : ماه آخر تابستان. شهریور
 • 8 : سریع تر از راه رفتن. دویدن
 • 8 : شمایل. شکل
 • 9 : کلید بهشت است. نماز
 • 9 : جا. مکان
 • 9 : سخن بی پرده. رک
 • 9 : واحد طول. متر
 • 10 : نهر. جویبار
 • 10 : از اصول دین. حج
 • 10 : کاشف الکل. رازی
 • 10 : ابزار نوشیدن مایعات. نی
 • 11 : باد بهاری. صبا
 • 11 : افسار. لگام
 • 11 : محوطه زیارتگاه. حرم
 • 11 : بخار دهان. ها
 • 12 : ساختمان. بنا
 • 12 : مسند. مقام
 • 12 : میان. وسط
 • 12 : جسد. تن
 • 13 : آخرین پیامبر خدا. محمد
 • 13 : مصیبت. بلا
 • 13 : زاییده شدن. تولد
 • 13 : فلز سرخ. مس
 • 14 : دروغین. الکی
 • 14 : نوعی رنگ مو. مش
 • 14 : اس ام اس. پیامک
 • 14 : اول شخص جمع. ما
 • 15 : واحد پول ژاپن. ین
 • 15 : جایگاه خون. رگ
 • 15 : آن نیست. این
 • 15 : زنده. حی
 • 16 : از دام ها. گوسفند
 • 16 : صدای گوسفند. بع
 • 16 : تکیه بر پشتی. لم
 • 16 : از گل ها. لاله
 • 17 : یار بیل. کلنگ
 • 17 : اوریب. کج
 • 17 : کوچک ترین سوره قرآن. کوثر
 • 17 : شب نزول قرآن. قدر
 • 18 : پیامبر صبور. ایوب
 • 18 : غوغا. آشوب
 • 18 : مسئول اداره شهر. شهردار
 • 18 : ریشه. بن
 • 19 : ناتوانی. عجز
 • 19 : بزرگوار. کریم
 • 19 : مخالف چاق. لاغر
 • 19 : از حبوبات. لوبیا
 • 20 : حیوان وفادار. سگ
 • 20 : زار زدن. گریه
 • 20 : برهان. دلیل
 • 20 : سند. مدرک
 • 21 : اسپانیای عرب. اندلس
 • 21 : جدا. سوا
 • 21 : پهلوان. یل
 • 21 : یخ بستن. انجماد
 • 22 : عامل باران. ابر
 • 22 : خاطر. ذهن
 • 22 : الآن. اکنون
 • 22 : جائزه. پاداش
 • 23 : خوب نیست. بد
 • 23 : جان نثار. فدایی
 • 23 : صداقت. راستی
 • 23 : نقل قول. روایت
 • 24 : گواهی. شهادت
 • 24 : سوره ی معروف به قلب قرآن. یس
 • 24 : طلب حاجت. دعا
 • 24 : ناشنوا. کر
 • 25 : طبیعت. سرشت
 • 25 : مشهور. معروف
 • 25 : حیوان باربر. خر
 • 25 : نوعی چاشنی غذا. سس
 • 26 : حرف آخر انگلیسی. زد
 • 26 : گونه. لپ
 • 26 : انتها یا قعر هر چیزی. ته
 • 26 : بازدارنده. عایق
 • 27 : مخفف راه. ره
 • 27 : تاب و توان. نا
 • 27 : حجره. اتاق
 • 27 : دشنام. فحش
 • 28 : طلای سیاه. نفت
 • 28 : جوانی. شباب
 • 28 : آب بند. سد
 • 28 : پایتخت کشور هند. دهلی
 • 29 : همت. پشتکار
 • 29 : کشتی جنگی. ناو
 • 29 : حکمرانی. ریاست
 • 29 : پایتخت کشور عراق. بغداد
 • 30 : قابله. ماما
 • 30 : امام رئوف. رضا
 • 30 : آشیانه. لانه
 • 30 : نزدیک. قریب
 • 31 : قضاوت کردن. داوری
 • 31 : نشانه مفعول. را
 • 31 : از بلایای طبیعی. زلزله
 • 31 : ماه کارمندی. برج
 • 32 : پاداش انجام کار. مزد
 • 32 : سهو. خطا
 • 32 : گفتنی عروس خانم. بله
 • 32 : مرغ مردار خور. کرکس
 • 33 : پلیس فضای مجازی. فتا
 • 33 : صدای پشه. وز
 • 33 : سلامتی. صحت
 • 33 : مایه حیات. اب
 • 34 : قرض. وام
 • 34 : شیرزن کربلا. زینب
 • 34 : کسی که زیاد حرف میزند. وراج
 • 34 : از خوانندگان رپ. یاس
 • 35 : بیهوشی. کما
 • 35 : طرف. جهت
 • 35 : چاشنی قرمز غذا. رب
 • 35 : صدای گنجشک. جیک
 • 36 : سرخ مایل به قهوه ای. جگری
 • 36 : آرتیست. هنرمند
 • 36 : گاری. ارابه
 • 36 : نامه کناره گیری. استعفا
 • 37 : حرف دوم انگلیسی. بی
 • 37 : جمع نفس. نفوس
 • 37 : طعم. مزه
 • 37 : کوه افسانه ای. قاف
 • 38 : آسمانخراش. برج
 • 38 : گیشه بلیط فروشی. باجه
 • 38 : زیان. ضرر
 • 38 : هواپیمای سریع. جت
 • 39 : گوسفند ماده. میش
 • 39 : عمل هدایت خودرو. رانندگی
 • 39 : کلام آرزو. کاش
 • 39 : حرارت. دما
 • 40 : نشست. جلسه
 • 40 : عدد هندسی. پی
 • 40 : قوم کهن ایرانی. ماد
 • 40 : شهر المپیکی. اتن
 • 41 : از حشرات گزنده. ساس
 • 41 : برادر. اخوی
 • 41 : چیز. شی
 • 41 : زمین سبز و خرم. چمن
 • 42 : امر از نگفتن. مگو
 • 42 : آدمک فصل زمستان. ادمبرفی
 • 42 : پشت. عقب
 • 42 : مقابل درشت. ریز
 • 43 : اسم ترکی. اد
 • 43 : تربت. خاک
 • 43 : حرکت کردن باد. وزش
 • 43 : ظلمت. تاریکی
 • 44 : مسابقه اتومبیل رانی. رالی
 • 44 : بریدن شاخه. هرس
 • 44 : قدیمی. کهن
 • 44 : کیف مسافرتی. ساک
 • 45 : نقطه انگلیسی. دات
 • 45 : خدایا. یارب
 • 45 : دورویی. ریا
 • 45 : کلمه درد. اخ
 • 46 : مجانی. مفت
 • 46 : جزوه دان. کلاسور
 • 46 : خوف انگیز. ترسناک
 • 46 : عضو رونده. پا
 • 47 : اولین دورقمی. ده
 • 47 : نمرده. زنده
 • 47 : نه بی ادبانه. نچ
 • 47 : کشور صهیونیستی. اسراییل
 • 48 : سوغات دامغان. پسته
 • 48 : زبان رسمی افغانستان. دری
 • 48 : طایفه کریم خان. زند
 • 48 : نپخته. خام
 • 49 : حرف هشتم انگلیسی. اچ
 • 49 : طرفدار حکومت مردمی. دموکرات
 • 49 : پیروان یک دین. امت
 • 49 : بیماری از دست دادن حافظه. الزایمر
 • 50 : تیم فوتبال اسپانیایی. بارسلونا
 • 50 : شراب. می
 • 50 : ویتامین جدولی. کا
 • 50 : آموزگار متوسطه. دبیر
 • 51 : حمل و نقل. ترابری
 • 51 : بوستان. باغ
 • 51 : درون جمجمه. مغز
 • 51 : مخزن پول کودکان. قلک
 • 52 : نفرین. لعن
 • 52 : نقشه انگلیسی. مپ
 • 52 : همراه لرز. تب
 • 52 : از سبزیجات. ترب
 • 53 : بی مو. کچل
 • 53 : حرف ندا. ای
 • 53 : تن. بدن
 • 53 : رود مرزی. ارس
 • 54 : سهم برده از اموال مرده. ارث
 • 54 : ناگهان خودمان. یهو
 • 54 : عید ترکی. بایرام
 • 54 : بهشت زیر پای آن است. مادر
 • 55 : بازرگان. تاجر
 • 55 : خط کش مهندسی. تی
 • 55 : شانه سر. برس
 • 55 : ایتدای هر چیز. اول
 • 56 : آینه مقعر. کاو
 • 56 : شبکه جهانی. اینترنت
 • 56 : خوراک ساده. اش
 • 56 : طعم دهنده ترش مزه. ابلیمو
 • 57 : کشور آسیایی. ژاپن
 • 57 : واحد اندازه گیری طول. متر
 • 57 : اساس و پایه. رکن
 • 57 : بی شک. حتما
 • 58 : حافظه موقت کامپیوتر. رم
 • 58 : خالکوبی. تتو
 • 58 : ذره تجدید ناپذیر. اتم
 • 58 : راهنمای کالا. بروشور
 • 59 : زرد انگلیسی. یلو
 • 59 : یک چهارم. ربع
 • 59 : گیاه رنگ مو. حنا
 • 59 : بچه گاو. گوساله
 • 60 : سالم. تندرست
 • 60 : آهو. غزال
 • 60 : مخفف ازین. زین
 • 60 : هشت پا. اختاپوس
 • 61 : همراه سیم. زر
 • 61 : عبور منظم سربازان. رژه
 • 61 : همسر آدم. حوا
 • 61 : پدربزرگ رستم. سام
 • 62 : دیکته. املا
 • 62 : هزارو صدو یازده. اااا
 • 62 : شروع. اغاز
 • 62 : از لبنیات. کره
 • 63 : خارج فوتبالی. اوت
 • 63 : ساز مولانا. نی
 • 63 : بیماری یرقان. زردی
 • 63 : مرکز ترکیه. انکارا
 • 64 : جدا. سوا
 • 64 : راننده هواپیما. خلبان
 • 64 : نوعی نان. فانتزی
 • 64 : از ماه ها. خرداد
 • 65 : پستاندار دریایی. نهنگ
 • 65 : زنده. جاندار
 • 65 : خانه خدا. کعبه
 • 65 : مقابل شب. روز
 • 66 : عامل وراثت. ژن
 • 66 : خاک سفالگری. رس
 • 66 : روزی. رزق
 • 66 : سم. زهر
 • 67 : ضربه سر. هد
 • 67 : از کویرها. لوت
 • 67 : گیج و سرگشته. منگ
 • 67 : بیم داشتن. ترسیدن
 • 68 : توانا. قادر
 • 68 : ظرفی برای آشپزی. تابه
 • 68 : قطع حیات. مرگ
 • 68 : هنوز انگلیسی. یت
 • 69 : ماه دهم. دی
 • 69 : انگور عربی. عنب
 • 69 : پایتخت قطر. دوحه
 • 69 : خواندنی محصلین. درس
 • 70 : آیین. سنت
 • 70 : کبابی لذیذ. شیشلیک
 • 70 : پرهیزکار. باتقوا
 • 70 : جواب هوی. های
 • 71 : سارق. دزد
 • 71 : گوناگونی. تنوع
 • 71 : واحد شمارش تفنگ. قبضه
 • 71 : از سوره های قرآن. نمل
 • 72 : از اشکال هندسی. دایره
 • 72 : حبیب خداست. مهمان
 • 72 : طلای قالبی. شمش
 • 72 : خداحافظی فرنگی. بای
 • 73 : کافی. بس
 • 73 : بیماری صرع. غش
 • 73 : قانون چنگیزی. یاسا
 • 73 : مخزن پول. بانک
 • 74 : باران منجمد. تگرگ
 • 74 : کشتی بان. ناخدا
 • 74 : پیشکش نمودن. اهدا
 • 74 : مدح. ستایش
 • 75 : بازداشت کردن. جلب
 • 75 : میوه نیکو. به
 • 75 : همراه هرج. مرج
 • 75 : آلرژی. حساسیت
 • 76 : ده روز انقلاب اسلامی. دههفجر
 • 76 : واحد مقاومت الکتریکی. اهم
 • 76 : مادر ورزش ها. دو
 • 76 : طعم. مزه
 • 77 : برق مثبت. فاز
 • 77 : راننده بی تجربه. ناشی
 • 77 : مقابل خوب. بد
 • 77 : میوه تابستانی. هلو
 • 78 : شهر حضرت عبدالعظیم. ری
 • 78 : مسابقه دو تیم همشهری. دربی
 • 78 : ناآشنا. بیگانه
 • 78 : آرشیو. بایگانی
 • 79 : آسیب ناشی از آتش. سوختگی
 • 79 : پایتخت تایلند. بانکوک
 • 79 : خورشید گرفتگی. کسوف
 • 79 : کلام نهفته. راز
 • 80 : ابدی. جاودان
 • 80 : ثانوی. دوم
 • 80 : ستون مخابرات. دکل
 • 80 : محل محاکمه. دادگاه
 • 81 : مروارید سیاه دریای خزر. خاویار
 • 81 : پایتخت ژاپن. توکیو
 • 81 : کشوری آفریقایی. غنا
 • 81 : کالا. جنس
 • 82 : ماهی کنسروی. تن
 • 82 : آسمان قرآنی. سما
 • 82 : حوضچه حمام. وان
 • 82 : شیر عرب. اسد
 • 83 : سیب ترکی. الما
 • 83 : صد و یازده. ااا
 • 83 : عید باستانی. نوروز
 • 83 : گهواره. مهد
 • 84 : موی بلند. گیس
 • 84 : جسم نیست. روح
 • 84 : دکان کوچک. دکه
 • 84 : لباس شنا. مایو
 • 85 : دعوت به سکوت. هیس
 • 85 : متکدی. گدا
 • 85 : همسر خروس. مرغ
 • 85 : لیست غذای رستوران. منو
 • 86 : نفوذ کامپیوتری. هک
 • 86 : اسباب عروس. جهاز
 • 86 : ترکیب چند فلز. الیاژ
 • 86 : دریای عرب. بحر
 • 87 : زمین پر گل و لای. باتلاق
 • 87 : خداحافظی. وداع
 • 87 : پول ترکیه. لیر
 • 87 : رنگ سبز مایل به زرد. زیتونی
 • 88 : رییس جمهور سوریه. بشاراسد
 • 88 : رایحه. بو
 • 88 : در رگ ها جاریست. خون
 • 88 : ورزش رزمی. کاراته
 • 89 : عدد منفی. نه
 • 89 : روز دهم محرم. عاشورا
 • 89 : شکم بند طبی. گن
 • 89 : عدد بخش پذیر بر دو. زوج
 • 90 : لیگ اسپانیا. لالیگا
 • 90 : زبان رسمی ایران. فارسی
 • 90 : دسر وارونه. رسد
 • 90 : طایفه ایرانی. لر
 • 91 : کیسه کش. دلک
 • 91 : مقابل ماده. نر
 • 91 : وسیله نخ ریسی. دوک
 • 91 : چکش بزرگ. پتک
 • 92 : واحد طول مانیتور. اینچ
 • 92 : مکان سرد کره زمین. قطب
 • 92 : از اجزای ترمز خودرو. لنت
 • 92 : کندن گل. چیدن
 • 93 : تفریق. منها
 • 93 : موی طلایی. بور
 • 93 : آدمکشی. قتل
 • 93 : آجر اسباب بازی. لگو
 • 94 : از ماه های میلادی. نوامبر
 • 94 : یاری. کمک
 • 94 : گوشه. کنج
 • 94 : راست نیست. چپ
 • 95 : قصه. داستان
 • 95 : حشره قطاری. هزارپا
 • 95 : غذای شبانه. شام
 • 95 : محصول خبازی. نان
 • 96 : زاپاس. یدک
 • 96 : ظرف چای. فلاسک
 • 96 : مسئول چای در اداره. ابدارچی
 • 96 : مرکز کردستان. سنندج
 • 97 : یار دیرین آفتابه. لگن
 • 97 : پلیس بین الملل. اینترپل
 • 97 : غار نبوت. حرا
 • 97 : کلمه شرط. اگر
 • 98 : نام آذری. اد
 • 98 : پیدا کردن. کشف
 • 98 : عید ترکی. بایرام
 • 98 : برادر پدر. عمو
 • 99 : عبادتگاه مسیحیان. کلیسا
 • 99 : ورزش توپ و سبد. بسکتبال
 • 99 : سقف فروریخته. اوار
 • 99 : خودروی ده نفره. ون
 • 100 : سارق. دزد
 • 100 : ماه تفنگی. تیر
 • 100 : مرکز استان خوزستان. اهواز
 • 100 : آزمون. امتحان


بدون دیدگاه

ثبت نظر