جواب بازی هفت تاج

جواب بازی هفت تاج

 • 1. چوب , اتش
 • 2. امير , خانه
 • 3. بهار , شکار , درخت
 • 4. قايق , پارو , دريا
 • 5. مکان , کشور , پرچم , شهرت
 • 6. ميخ , شوک , پير , بال
 • 7. سياه , سايه , دفاع , کوير , خنجر
 • 8. چکش , درد , سقف , کشو , غار
 • 9. توپ , پتک , هلو , برج
 • 10. حافظ , رسول , ميهن , معلم
 • 11. گوهر , چشمه , ساعت , نهنگ
 • 12. چاقو , تخته , کباب , ماست , فلفل
 • 13. جنگل , پلنگ , مشعل , تمشک
 • 14. سيب , سال , هنر , ابر
 • 15. شاه , تاس , ريز , الو , گرد
 • 16. بخار , فندک , قوري , لوله
 • 17. دامن , سفيد , ستون , گراز
 • 18. رنگ , داس , قرن , کوه , دود
 • 19. ويلا , ملکه , خمير , نبات
 • 20. نوکر , برنج , کتري , نسيم , پنير
 • 21. اسب , دکل , تيز , يار
 • 22. مداد , انبه , طوطي , قالي
 • 23. نهر , شنا , گوش , سرو , خبر
 • 24. دفتر , خيار , خروس , گليم , فندق
 • 25. مريخ , پرده , قيمه , فارس
 • 26. خزر , تور , جسم , دوش , رخش , ياس
 • 27. بيشه , اواز , کشتي , گردو
 • 28. زين , گاو , مرگ , کلم , پلک
 • 29. فنجان , شامپو , سنتور
 • 30. نياز , قلعه , نهال , روغن
 • 31. زجر , نمک , مصر , صبا , خام , شاد
 • 32. سماور , مسواک , صابون , پيانو
 • 33. خرما , اردک , شبنم , ساحل
 • 34. کبوتر , باران , شلوار
 • 35. عقاب , کندو , پيچک , عينک , دلقک
 • 36. سبد , رمز , لخت , ترش
 • 37. چنگال , مرداب , پوتين , گلوله
 • 38. چراغ , حوله , مسجد , تونل , زمرد
 • 39. کليه , کاهو , مثلث , سيرک
 • 40. هوا , پيک , راز , کمد , تبر
 • 41. مخروط , خرگوش , ساطور , طالبي , اژدها
 • 42. نجار , خياط , سوزن , سبزه , تخته
 • 43. جرم , يزد , عرب , سحر , نذر , قلک
 • 44. مربا , منفي , ناخن , فلوت
 • 45. زنجير , راديو , عمارت , بيلچه , يونان
 • 46. ريال , ترمز , قاصد , خمره
 • 47. سفر , برق , نان , نفس , ميز
 • 48. تبريز , عفونت , مهندس , جراحي
 • 49. لنگر , مدار , سويا , چکمه , داور , کليد
 • 50. قاب , نرم , سوت , رسم , توت , قله
 • 51. حصار , پلنگ , بهمن , بطري
 • 52. دکان , حياط , دلير , درفش , لاله
 • 53. ريحان , سالاد , دهقان , بستني , سخنگو
 • 54. اهل , پسر , مکه , صلح , شيب
 • 55. لواشک , خربزه , الوچه , شعبده
 • 56. پهلو , دشنه , فسيل , غليظ , شربت , وزير
 • 57. نبرد , قوطي , علوم , اهنگ , بيمه
 • 58. جمعه , دکمه , قفسه , مترو , تگرگ
 • 59. اتو , خوک , موش , قوچ , گنج , دست , کهن
 • 60. فانوس , تعذيه , ناخدا , عطارد
 • 61. گندم , همدم , رمال , پيام , راکت , چادر
 • 62. پليس , کنجد , بقال , دختر , دانه
 • 63. طوفان , جنگجو , نانوا , دلفين , دهکده
 • 64. دزدي , راوي , شيمي , گريم , ادرس , کتاب
 • 65. استخر , گنجشک , اسمان , سياره
 • 66. اهو , پشه , سرد , موز , شرم , خاک , طلا
 • 67. تنيس , خردل , نقره , بازي
 • 68. کوروش , فرمان , تمساح , مهتاب , انگور , سرهنگ
 • 69. شتر , ملخ , فصل , دشت , شهر
 • 70. مادر , تولد , فيلم , خليج
 • 71. پستچي , کارگر , معمار , بيهوش
 • 72. سرباز , تصوير , گيلاس , گودال , مجسمه , شيپور
 • 73. سرمه , زيبا , مردم , صاحب
 • 74. ببر , گرگ , کتف , برگ , نمد , منع
 • 75. مثبت , دوست , جنين , پاکت , شاغل , هويج , گربه
 • 76. قطاب , اشپز , دجله , کعبه , قطره , پياز
 • 77. شاهين , چرتکه , حلزون , دمنوش
 • 78. مفصل , رولت , جوهر , هديه
 • 79. ساعد , دارت , گردن , کشتي , انار
 • 80. پاندا , شطرنج , کنسرو , درشکه , شکوفه , مثانه , رفتگر
 • 81. زرافه , البوم , ازمون , موسير
 • 82. ترانه , حوضچه , درخور , برزيل , شخصيت , عصاره
 • 83. ماه , صدف , قرص , ريل , اتم
 • 84. چاره , معبد , مشرق , مخمل , زمين , خطکش
 • 85. منشور , طومار , ترازو , تغذيه
 • 86. ورزش , بهشت , مشقت , دهات , بلوط
 • 87. خريد , قرمز , لباس , عرشه , ناشر , ربات , بزدل
 • 88. هفتخط , کلوچه , ناقوس , بازجو , صاعقه , مسقطي
 • 89. مژه , نخل , بره , کبد , بنز , سنگ , گره
 • 90. جنوب , زمزم , سرعت , خراب , صندل
 • 91. رفوزه , انجير , امنيت , تسبيح , پرستو
 • 92. لانه , طناب , نماز , شتاب , پونه , ارزو , کربن
 • 93. مشق , زرد , پيچ , کاج , غلط
 • 94. مدال , نرگس , سنجد , جادو
 • 95. استوا , شاهرگ , ماموت , گلدان , دلگير
 • 96. نور , بدن , کور , مبل , کنج , کاه , پست
 • 97. تانک , ايست , مسگر , جهان , نيلي , پيرو
 • 98. دايره , گرسنه , تاريک , منجمد , بادام
 • 99. قاره , معدن , چشمه , ابرو , تملق , زيان
 • 100. نيمرو , انگشت , ويلچر , پارکت , ياخته , رشادت
 • 101. طبل , رژه , شهد , عاج , هدف
 • 102. نوچه , گروه , عنبر , اجاق , رشوه , رويا , سفير
 • 103. بنفشه , توافق , منقار , کليسا
 • 104. افقي , توان , دبير , دخمه , کتان , دشمن , ليست
 • 105. بليت , افسر , خراش , جهنم , شاکي
 • 106. درک , شرط , ساز , ناف , فضا , رنو
 • 107. سودان , خرناس , کدخدا , ابگير
 • 108. نجوم , اميد , سرما , لطيف , فهيم , لقمه , سنگر
 • 109. حکم , گاز , ريش , نرخ , اشک , رسم , سيم
 • 110. سهراب , قنداق , جسارت , چپاول
 • 111. سمند , شلوغ , ارزش , دروغ , خضوع
 • 112. بند , ذوق , قلق , لبه , وحي , دما
 • 113. کروکي , البرز , افشار , لوستر
 • 114. فشنگ , کفاش , شغال , کامل , پدال , خطيب
 • 115. مار , ملک , دوغ , عصا , غده , نفت , کال
 • 116. تنبک , کلنگ , نقاش , تنور , سرنگ , تقوا , ماهر
 • 117. پيتزا , پرديس , باغچه , سوغات
 • 118. زگيل , اگاه , اخمو , بانک , يورش
 • 119. قسم , صرع , مهر , درز , چرم , عدس
 • 120. حساب , ناظم , تنها , يتيم , تيشه
 • 121. بوشهر , جاجيم , باميه , ادامس , بخاري , اواره , انجيل
 • 122. سفال , بوکس , قماش , تمبر
 • 123. الک , ترس , فرد , فنر , تپه , رزم
 • 124. صيقل , شاهد , پماد , کساد , عبوس
 • 125. زيپ , قبر , چتر , چاه , بام , خال , قول , ديو
 • 126. جکوزي , گلبول , سهتار , شکلات
 • 127. متحد , گوزن , صدقه , ارنج , قلدر
 • 128. پوشه , اسير , هلاک , منطق , اتاق , خلاق , رستم , پوست
 • 129. کوچه , اسيا , کاسه , کلاه , جارو
 • 130. نيمرخ , خلبان , بيدار , زيارت
 • 131. فيل , ريه , باد , بوق , اهن , کار
 • 132. کاپشن , ماهرخ , دودکش , اذرخش , مهارت
 • 133. غوره , مرسي , تشنه , غبار , تجار , رمان
 • 134. سمج , شاخ , شکم , فرش , خير , شور , جيب
 • 135. برکه , معاد , ليتر , قران , مدير
 • 136. زندان , پاريس , شوفاژ , واکسن , رياضي , زاويه
 • 137. انگل , گمان , نخبه , ماسک , واکس , دانا , مربي
 • 138. پنبه , مشهد , سبيل , سعدي
 • 139. کمياب , جعفري , نگران , قليان , مجنون
 • 140. سعي , عيد , جشن , لگد , کاخ , لال , بدل , قفل
 • 141. فردا , شعار , گاري , اردو
 • 142. ويروس , تاريخ , اسلام , خرچنگ , ياقوت
 • 143. سبز , دره , نوح , زهر , ملس , شوخ , بور
 • 144. اسفناج , حسابان , مکانيک
 • 145. ساوه , مريض , عروس , سريع , مژده , پسته , مدال , بندر
 • 146. اقليم , مشاور , ليوان , لقمان , راهزن , مانتو
 • 147. بچه , نسل , ذهن , کيف , دعا , مکه , اره , کرم
 • 148. سيگار , همايش , فهرست , پيشوا
 • 149. خورشيد , جادوگر , فالوده , شهريور
 • 150. قيافه , دلسوز , جزيره , مخترع , اينده , تحصيل
 • 151. مين , ديه , خشک , موج , مزه
 • 152. هيولا , قزوين , شيرين , شيطان , تقسيم , مشتري , سميرا
 • 153. وکيل , کلاس , نيرو , ميوه
 • 154. شوخي , پلاک , تجار , ابان , پولک , گريه
 • 155. پروانه , پيکاسو , عنکبوت , کدبانو
 • 156. زنبيل , شيرجه , گوريل , تابلو , سشوار
 • 157. ژله , کيش , ديگ , لاک , ذوب , کند , ليز
 • 158. مهمان , تفريح , شبکيه , صداقت
 • 159. ابريشم , پرستار , سونامي , ديوانه
 • 160. کرد , تهي , شال , علف , لاف , اوج , برف , رهن
 • 161. سينما , اسفند , ميمون , قنادي
 • 162. روز , خدا , خون , شعر , هار , شير , ليف
 • 163. خاکستر , نارگيل , خرمالو , بالگرد , شترمرغ
 • 164. اويشن , اسياب , جريمه , مشتاق , قلاده , تنديس , هابيل , ميثاق
 • 165. کيسه , کيفر , لابي , شليل , زغال
 • 166. ويران , هاشور , هدايت , گدايي , ناچار
 • 167. گاواهن , باسواد , پوسيده , نيلوفر
 • 168. لحن , لغت , محل , ورق , يون , باک , وطن
 • 169. هرکول , هنرجو , مرطوب , يکسان , مانکن
 • 170. گاوباز , ويرايش , اصفهان , خودراي
 • 171. ناپسند , پيوسته , سوگوار , پرشکوه , دارايي , کاروان
 • 172. کهنه , محله , عدسي , واجب , واحد , گردش , معطر
 • 173. چسبناک , پادزهر , کمرشکن , چلچراغ
 • 174. تابان , پديده , تسکين , پرخور , بهلول
 • 175. تازيانه , پورسانت , پيشخدمت , نيکوتين
 • 176. سنگريزه , جاويدان , بدشانسي , برگزيده , فرومايه
 • 177. ماتم , پيسه , ترسو , چروک , چيره , پستو
 • 178. پيشاني , بيگناه , شاهکار , شرمسار
 • 179. چماق , ترقي , نازک , معلق
 • 180. اندونزي , شهراورد , فروپاشي , ملاصدرا , چاپلوسي , دلواپسي
 • 181. مرهم , ازاد , بيني , قلاب , صدقه , موسي
 • 182. دامدار , پاپيون , ويترين , پرونده , بهداشت , تردميل
 • 183. مسلسل , زاگرس , کتيبه , سيلاب , مناره
 • 184. فوت , کوچ , فنچ , گوي , شنل , بغل , نقد
 • 185. مورخ , تمدن , منشي , پوزش , فوري , سرود
 • 186. سرخک , هستي , کويت , گويش , بيات , عبرت , اسير , برکت
 • 187. ترافيک , سومالي , معاينه , زايمان , گلفروش
 • 188. اباد , تخيل , رسوب , مرام , افشا , شکاف , تقاص , کوبا , کينه
 • 189. استخدام , کشاورزي , صندوقچه
 • 190. التماس , ارتوپد , بتهوون , بادبان , شکسپير
 • 191. طاعون , تنبور , عتيقه , روسري , وبلاگ
 • 192. افرا , کمدي , کاغذ , زانو , ژاپن , پادو , گيوه
 • 193. منظومه , عزادار , تنگدست , هماهنگ , همسايه
 • 194. سمباده , قابلمه , جرثقيل , نعلبکي
 • 195. خوارزمي , اقيانوس , سازدهني , اموزگار
 • 196. خانواده , عربستان , استراحت , يادداشت , فرودگاه , چهلستون , رستوران
 • 197. بنفش , جعبه , ردپا , املت , غروب , کوسه
 • 198. ايران , کابوس , انجيل , بحران , تشويق
 • 199. دوچرخه , بيگانه , محافظت , احتمال
 • 200. خداپرست , رفسنجان , دانمارک , پتانسيل , شهرستان
 • 201. نيش , فلز , کلک , گبه , رها , جغد , چدن , سپر
 • 202. شغال , سمعک , قيمت , بيضي , سقوط
 • 203. فرنگ , کلنگ , ضحاک , جيره , سنگک , مدرن , چيني , خانم
 • 204. مطالعه , محاکمه , مصاحبه , قالپاق , مناظره , ادبيات
 • 205. رکورد , مقاله , کنگره , پرتاب , خشونت
 • 206. پژوهشگر , ساختمان , پيشنهاد , اورژانس
 • 207. راين , شاخه , رژيم , سيلي
 • 208. اعتماد , انتظار , اجتماع , هوشمند , ارتفاع , درياچه , جمهوري
 • 209. منظم , وحشي , باور , صليب , پاسخ , چانه , قاتل , بلور , چلاق
 • 210. تهويه , متاسف , پرواز , پيکان , علاقه
 • 211. سنت , ژرف , خزه , مثل , قمر , ريگ , نود
 • 212. راستگو , نازنين , درخشان , سايبان , دانشجو
 • 213. نارنجي , خيابان , باشگاه , مراقبت , هوادار , غذاساز
 • 214. بادبزن , پولدار , بازيکن , چاپلين , کمربند
 • 215. جدول , توجه , امضا , مجرد , کشيش , نژاد
 • 216. نقطه , جوان , مالي , دليل , تشکر , حلقه , صفحه , نقشه
 • 217. لايحه , خاموش , جمعيت , اصابت , ولخرج
 • 218. ملي , چشم , سمت , دور , پنج , تيم , سطح , سرم , حزب
 • 219. تيزهوش , اتوپيا , اسطوره , داستان
 • 220. بايگاني , بزرگسال , تابستان , ارامگاه , خوشنويس
 • 221. خواهر , پاداش , تجزيه , اواره , سردار
 • 222. ابله , پيست , شهيد , همسر , تمپو , خسيس , ثريا , عقيم
 • 223. شيهه , خريد , حرفه , عارف , قاطر , قامت
 • 224. لاکتوز , تايلند , پاستور , پاندول , مبارزه , فيلسوف
 • 225. بيستون , پرتگاه , شالوده , شايسته , شبيخون , تنکابن
 • 226. کرکس , زمان , رقيب , حريص , سفره , عنصر
 • 227. سماور , چيتگر , پوشال , هليوم , جانور , کرگدن , گذشته , معروف
 • 228. صحاف , طالع , صراف , سنبل , راسو , جاني , ثواب , فاتح , زيرک
 • 229. عشق , مرد , صبر , سخت , قوي , قيف
 • 230. استهلاک , مستعمره , پاپيروس , هامبورگ , کيلومتر
 • 231. ثروت , پرتو , تلفن , دمار , زرشک , سينک , کرسي , متان , کاشف
 • 232. ستارخان , نامرغوب , کلانتري , ميليونر , رمانتيک , پانکراس
 • 233. برادر , ضربان , قاهره , ديلاق , دهخدا
 • 234. هتل , صاف , ريش , ساس , لنگ , کشک , کتک , جزر , کاک , قتل , کله
 • 235. زيرخاکي , ترانزيت , عقدنامه , رختشويي
 • 236. سرنگون , رزمايش , فراوان , مرزبان , گلخانه , نيمروز
 • 237. حنا , صمغ , حبس , حزن , زاغ , حجر , قصه
 • 238. انصراف , کراوات , دارايي , اشيانه
 • 239. قديس , غيور , قمار , شيره , پيرو
 • 240. گذرنامه , انسولين , کوهنورد , بختياري
 • 241. ناهيد , طاووس , چوپان , پرگار , چوگان , بشقاب , بنزين
 • 242. سردسير , مولانا , پرتقال , رايانه , نايلون , کهکشان
 • 243. سراشپز , ساقدوش , دماوند , تيسفون , دياليز
 • 244. اختاپوس , بدنسازي , پانسمان , نوارقلب
 • 245. اکسيژن , هورمون , ازدواج , نوشابه , سمينار
 • 246. حقوق , گنجه , کتلت , ليمو , بهمن , قيچي , زبان , صخره
 • 247. موريانه , بازرگان , تروريست , دقيانوس
 • 248. قاصدک , معاون , بحرين , چمدان , زباله , مورچه
 • 249. منجنيق , سنگفرش , هزارپا , شومينه
 • 250. نوه , صفر , پند , فرد , پوچ , زود , کفر , دبي , نجف , رصد
 • 251. بلدرچين , کانگورو , فضاپيما
 • 252. اورست , فرسنگ , اکسير , گوارش , سفينه
 • 253. اينه , الگو , مجرم , هيزم , هجوم , درهم , رتيل
 • 254. اتشکده , گرمابه , خارپشت , گردباد , کشتزار , بادکنک
 • 255. جنگلبان , مرواريد , بهمنشير , شهابسنگ
 • 256. زيتون , عمران , شمشير , زلزله , ادکلن , برلين , سيمرغ , نيشکر , دريب
 • 257. سلطنت , ياسمن , بريان , اسکيت , کبريت , تصادف
 • 258. دشنام , قلابي , شناگر , نيمکت , فواره
 • 259. کاکتوس , زمستان , خميازه , تنباکو
 • 260. فکر , تيغ , سوپ , سود , شکر , يال , هند , پاپ , مات , شام
 • 261. نستعليق , ساندويچ , هيماليا , زورخانه , بادمجان , پيشکسوت
 • 262. رصدخانه , فضانورد , خبرنگار , الومسما
 • 263. رفوگر , اسکلت , درويش , قاجار , جوراب
 • 264. قارچ , بيوه , درام , مغول , ونيز , مالک , تابش , فاسد
 • 265. کشاورز , تلسکوپ , نردبان , سمبوسه , مهاجرت
 • 266. دوپينگ , باتلاق , باکتري , جورچين , سفيداب
 • 267. چين , چاه , تپق , زبل , دهل , چال , نقل , جوک
 • 268. عقرب , ريشه , سرفه , کاچي , نخاع , شلغم , کلاف , ياوه , کوره
 • 269. مثنوي , پارچه , جمجمه , مخروط , رازقي , فلافل , موازي
 • 270. قارون , نبيره , طويله , کفتار , حنجره , اسکله , کفگير , سنجاق


بدون دیدگاه

ثبت نظر