جواب بازی کشکول - جدول کلمات

جواب بازی کشکول - جدول کلمات

 • 1 . آب جامد ? . یخ
 • 1 . تازه ? . نو
 • 1 . مایه حیات ? . اب
 • 1 . چاشنی قرمز غذا ? . رب
 • 2 . سارق ? . دزد
 • 2 . آزمون ? . امتحان
 • 2 . مرکز استان خوزستان ? . اهواز
 • 2 . کجاست خودمانی ? . کو
 • 3 . ایستاده نگهدارنده دوچرخه ? . جک
 • 3 . مزه ناگوار ? . تلخ
 • 3 . از زمین برخاستن هواپیما ? . تیکاف
 • 3 . گوش ماهی ? . صدف
 • 4 . جای پر درخت ? . جنگل
 • 4 . کتاب مقدس یهودیان ? . تورات
 • 4 . نظریه نژادپرستی ? . راسیسم
 • 4 . از اعضای درخت ? . تنه
 • 5 . قمر زمین ? . ماه
 • 5 . باران اندک ? . رش
 • 5 . به رو خوابیده ? . دمر
 • 5 . خواستن برابر با آن است ? . توانستن
 • 6 . قسم ? . سوگند
 • 6 . از حبوبات ? . عدس
 • 6 . پیشامد ? . حادثه
 • 6 . خبر دادن از وقت نماز ? . اذان
 • 7 . دوازده عدد ? . جین
 • 7 . قاتل امام حسین ? . شمر
 • 7 . صدای گربه ? . میو
 • 7 . از فلزات ? . چدن
 • 8 . علامت جذر ? . رادیکال
 • 8 . نت آخر ? . سی
 • 8 . نصف ? . نیم
 • 8 . تعداد آیات سوره کوثر ? . سه
 • 9 . تفاله عسل ? . موم
 • 9 . شعر چهار مصرعی ? . رباعی
 • 9 . زبان عرب ? . لسان
 • 9 . نگاه خیره ? . زل
 • 10 . حمام امیرکبیر ? . فین
 • 10 . زیارت کعبه ? . حج
 • 10 . همراه خاشاک ? . خس
 • 10 . سوره آخر ? . ناس
 • 11 . از اجزای هفت سین ? . سبزه
 • 11 . خوراکی از شیر و آرد ? . فرنی
 • 11 . دیوانگی ? . جنون
 • 11 . سود پول ? . ربا
 • 12 . ضمیر اول ? . من
 • 12 . حشره سمج ? . مگس
 • 12 . از اقوام درجه اول ? . برادر
 • 12 . مجلس ترحیم ? . ختم
 • 13 . پدال دوچرخه ? . رکاب
 • 13 . جمع شی ? . اشیا
 • 13 . از مرکبات ? . نارنج
 • 13 . وسیله رسم دایره ? . پرگار
 • 14 . عبوس ? . اخمو
 • 14 . اسپانیای قدیم ? . اندلس
 • 14 . همدم ? . یار
 • 14 . پول نقد ? . وجه
 • 15 . خودروی آلمانی لوکس ? . بنز
 • 15 . یادداشت انگلیسی ? . نوت
 • 15 . زمین لرزه ? . زلزله
 • 15 . محل تولد ? . زادگاه
 • 16 . ساکن قطب شمال ? . اسکیمو
 • 16 . از حروف الفبا ? . کاف
 • 16 . مکان بی خطر ? . امن
 • 16 . دروازه بان ? . گلر
 • 17 . محافظ چشم ? . پلک
 • 17 . آجر خام ? . خشت
 • 17 . شهر جویدنی ? . سقز
 • 17 . زیرمیزی ? . رشوه
 • 18 . بمب کاشتنی ? . مین
 • 18 . پول ژاپن ? . ین
 • 18 . نوعی فلز ? . روی
 • 18 . روز گذشته ? . دیروز
 • 19 . از پیامبران ? . یعقوب
 • 19 . تقلید کننده ? . مقلد
 • 19 . حاصل ? . نتیجه
 • 19 . کرشمه ? . ناز
 • 20 . لوله گوارشی ? . مری
 • 20 . نفی عرب ? . لا
 • 20 . ماه فرنگی ? . اوریل
 • 20 . گاز تنفسی ? . اکسیژن
 • 21 . صحبت اینترنتی ? . چت
 • 21 . ماه قمری ? . رجب
 • 21 . همبازی تام ? . جری
 • 21 . به معنی بگو ? . قل
 • 22 . چاق فرنگی ? . فت
 • 22 . چلچراغ خانه ? . لوستر
 • 22 . عضو بالانشین ? . سر
 • 22 . خالی ? . تهی
 • 23 . مقابل زیر ? . رو
 • 23 . معتمد ? . امین
 • 23 . وسیله دفاعی گاو ? . شاخ
 • 23 . از روی قصد ? . عمدی
 • 24 . میخ کوچک سرگرد ? . پونز
 • 24 . از درجه های نظامی ? . سروان
 • 24 . اتومبیل حمل بیماران ? . امبولانس
 • 24 . از خزندگان ? . مار
 • 25 . باد گلو ? . اروغ
 • 25 . قضاوت کردن ? . داوری
 • 25 . نشانه مفعول ? . را
 • 25 . از بلایای طبیعی ? . زلزله
 • 26 . ماه کارمندی ? . برج
 • 26 . پاداش انجام کار ? . مزد
 • 26 . سهو ? . خطا
 • 26 . گفتنی عروس خانم ? . بله
 • 27 . مرغ مردار خور ? . کرکس
 • 27 . پلیس فضای مجازی ? . فتا
 • 27 . صدای پشه ? . وز
 • 27 . سلامتی ? . صحت
 • 28 . قرض ? . وام
 • 28 . شیرزن کربلا ? . زینب
 • 28 . کسی که زیاد حرف میزند ? . وراج
 • 28 . از خوانندگان رپ ? . یاس
 • 29 . بیهوشی ? . کما
 • 29 . طرف ? . جهت
 • 29 . صدای گنجشک ? . جیک
 • 29 . سرخ مایل به قهوه ای ? . جگری
 • 30 . آرتیست ? . هنرمند
 • 30 . گاری ? . ارابه
 • 30 . نامه کناره گیری ? . استعفا
 • 30 . حرف دوم انگلیسی ? . بی
 • 31 . جمع نفس ? . نفوس
 • 31 . طعم ? . مزه
 • 31 . کوه افسانه ای ? . قاف
 • 31 . آسمانخراش ? . برج
 • 32 . گیشه بلیط فروشی ? . باجه
 • 32 . حمل و نقل ? . ترابری
 • 32 . بوستان ? . باغ
 • 32 . درون جمجمه ? . مغز
 • 33 . مخزن پول کودکان ? . قلک
 • 33 . نفرین ? . لعن
 • 33 . نقشه انگلیسی ? . مپ
 • 33 . همراه لرز ? . تب
 • 34 . از سبزیجات ? . ترب
 • 34 . بی مو ? . کچل
 • 34 . حرف ندا ? . ای
 • 34 . تن ? . بدن
 • 35 . رود مرزی ? . ارس
 • 35 . سهم برده از اموال مرده ? . ارث
 • 35 . ناگهان خودمان ? . یهو
 • 35 . عید ترکی ? . بایرام
 • 36 . بهشت زیر پای آن است ? . مادر
 • 36 . بازرگان ? . تاجر
 • 36 . خط کش مهندسی ? . تی
 • 36 . شانه سر ? . برس
 • 37 . ایتدای هر چیز ? . اول
 • 37 . آینه مقعر ? . کاو
 • 37 . شبکه جهانی ? . اینترنت
 • 37 . خوراک ساده ? . اش
 • 38 . طعم دهنده ترش مزه ? . ابلیمو
 • 38 . کشور آسیایی ? . ژاپن
 • 38 . واحد اندازه گیری طول ? . متر
 • 38 . اساس و پایه ? . رکن
 • 39 . بی شک ? . حتما
 • 39 . حافظه موقت کامپیوتر ? . رم
 • 39 . خالکوبی ? . تتو
 • 39 . ذره تجدید ناپذیر ? . اتم
 • 40 . راهنمای کالا ? . بروشور
 • 40 . زرد انگلیسی ? . یلو
 • 40 . یک چهارم ? . ربع
 • 40 . گیاه رنگ مو ? . حنا
 • 41 . بچه گاو ? . گوساله
 • 41 . سالم ? . تندرست
 • 41 . آهو ? . غزال
 • 41 . مخفف ازین ? . زین
 • 42 . هشت پا ? . اختاپوس
 • 42 . همراه سیم ? . زر
 • 42 . عبور منظم سربازان ? . رژه
 • 42 . همسر آدم ? . حوا
 • 43 . پدربزرگ رستم ? . سام
 • 43 . دیکته ? . املا
 • 43 . هزارو صدو یازده ? . اااا
 • 43 . شروع ? . اغاز
 • 44 . از لبنیات ? . کره
 • 44 . خارج فوتبالی ? . اوت
 • 44 . ساز مولانا ? . نی
 • 44 . بیماری یرقان ? . زردی
 • 45 . مرکز ترکیه ? . انکارا
 • 45 . جدا ? . سوا
 • 45 . راننده هواپیما ? . خلبان
 • 45 . نوعی نان ? . فانتزی
 • 46 . از ماه ها ? . خرداد
 • 46 . پستاندار دریایی ? . نهنگ
 • 46 . زنده ? . جاندار
 • 46 . خانه خدا ? . کعبه
 • 47 . مقابل شب ? . روز
 • 47 . عامل وراثت ? . ژن
 • 47 . خاک سفالگری ? . رس
 • 47 . روزی ? . رزق
 • 48 . سم ? . زهر
 • 48 . ضربه سر ? . هد
 • 48 . از کویرها ? . لوت
 • 48 . گیج و سرگشته ? . منگ
 • 49 . بیم داشتن ? . ترسیدن
 • 49 . توانا ? . قادر
 • 49 . ظرفی برای آشپزی ? . تابه
 • 49 . قطع حیات ? . مرگ
 • 50 . هنوز انگلیسی ? . یت
 • 50 . ماه دهم ? . دی
 • 50 . انگور عربی ? . عنب
 • 50 . پایتخت قطر ? . دوحه
 • 51 . خواندنی محصلین ? . درس
 • 51 . آیین ? . سنت
 • 51 . کبابی لذیذ ? . شیشلیک
 • 51 . پرهیزکار ? . باتقوا
 • 52 . جواب هوی ? . های
 • 52 . سارق ? . دزد
 • 52 . گوناگونی ? . تنوع
 • 52 . واحد شمارش تفنگ ? . قبضه
 • 53 . از سوره های قرآن ? . نمل
 • 53 . از اشکال هندسی ? . دایره
 • 53 . حبیب خداست ? . مهمان
 • 53 . طلای قالبی ? . شمش
 • 54 . خداحافظی فرنگی ? . بای
 • 54 . کافی ? . بس
 • 54 . بیماری صرع ? . غش
 • 54 . قانون چنگیزی ? . یاسا
 • 55 . مخزن پول ? . بانک
 • 55 . باران منجمد ? . تگرگ
 • 55 . کشتی بان ? . ناخدا
 • 55 . پیشکش نمودن ? . اهدا
 • 56 . مدح ? . ستایش
 • 56 . بازداشت کردن ? . جلب
 • 56 . میوه نیکو ? . به
 • 56 . همراه هرج ? . مرج
 • 57 . آلرژی ? . حساسیت
 • 57 . ده روز انقلاب اسلامی ? . دههفجر
 • 57 . واحد مقاومت الکتریکی ? . اهم
 • 57 . مادر ورزش ها ? . دو
 • 58 . طعم ? . مزه
 • 58 . برق مثبت ? . فاز
 • 58 . راننده بی تجربه ? . ناشی
 • 58 . مقابل خوب ? . بد
 • 59 . میوه تابستانی ? . هلو
 • 59 . شهر حضرت عبدالعظیم ? . ری
 • 59 . مسابقه دو تیم همشهری ? . دربی
 • 59 . ناآشنا ? . بیگانه
 • 60 . آرشیو ? . بایگانی
 • 60 . آسیب ناشی از آتش ? . سوختگی
 • 60 . پایتخت تایلند ? . بانکوک
 • 60 . خورشید گرفتگی ? . کسوف
 • 61 . کلام نهفته ? . راز
 • 61 . ابدی ? . جاودان
 • 61 . ثانوی ? . دوم
 • 61 . ستون مخابرات ? . دکل
 • 62 . محل محاکمه ? . دادگاه
 • 62 . مروارید سیاه دریای خزر ? . خاویار
 • 62 . پایتخت ژاپن ? . توکیو
 • 62 . کشوری آفریقایی ? . غنا
 • 63 . کالا ? . جنس
 • 63 . ماهی کنسروی ? . تن
 • 63 . رابطه زن و شوهری ? . زناشویی
 • 63 . پدر رستم ? . زال
 • 64 . واژه آرزو ? . کاش
 • 64 . پیام کوتاه ? . اس
 • 64 . سازمان فضایی ? . ناسا
 • 64 . زیر پا مانده ? . له
 • 65 . عروس زاگرس ? . ایلام
 • 65 . نادر ? . کمیاب
 • 65 . میوه گرمسیر ? . انبه
 • 65 . نادانی ? . جهل
 • 66 . بخشی از گیاه ? . ساقه
 • 66 . به حالت گاز درآمدن ? . تبخیر
 • 66 . پرنده آبزی ? . اردک
 • 66 . فلز پر مصرف ? . اهن
 • 67 . قوم بنی اسرائیل ? . یهود
 • 67 . کنجد کوبیده ? . ارده
 • 67 . نور اندک ? . سو
 • 67 . گریه با سوز ? . زار
 • 68 . جنبش رگ ? . نبض
 • 68 . راه بیرون شهری ? . جاده
 • 68 . از جوندگان ? . موش
 • 68 . ابزار جنگی قدیمی ? . گرز
 • 69 . از ورزش ها ? . کشتی
 • 69 . محلی ? . بومی
 • 69 . بیماری خطرناک ویروسی ? . ایدز
 • 69 . در رگ ها جاریست ? . خون
 • 70 . ورزش رزمی ? . کاراته
 • 70 . عدد منفی ? . نه
 • 70 . روز دهم محرم ? . عاشورا
 • 70 . شکم بند طبی ? . گن
 • 71 . عدد بخش پذیر بر دو ? . زوج
 • 71 . لیگ اسپانیا ? . لالیگا
 • 71 . زبان رسمی ایران ? . فارسی
 • 71 . دسر وارونه ? . رسد
 • 72 . طایفه ایرانی ? . لر
 • 72 . کیسه کش ? . دلک
 • 72 . مقابل ماده ? . نر
 • 72 . وسیله نخ ریسی ? . دوک
 • 73 . چکش بزرگ ? . پتک
 • 73 . واحد طول مانیتور ? . اینچ
 • 73 . مکان سرد کره زمین ? . قطب
 • 73 . از اجزای ترمز خودرو ? . لنت
 • 74 . کندن گل ? . چیدن
 • 74 . تفریق ? . منها
 • 74 . موی طلایی ? . بور
 • 74 . آدمکشی ? . قتل
 • 75 . آجر اسباب بازی ? . لگو
 • 75 . از ماه های میلادی ? . نوامبر
 • 75 . یاری ? . کمک
 • 75 . گوشه ? . کنج
 • 76 . راست نیست ? . چپ
 • 76 . قصه ? . داستان
 • 76 . حشره قطاری ? . هزارپا
 • 76 . غذای شبانه ? . شام
 • 77 . محصول خبازی ? . نان
 • 77 . زاپاس ? . یدک
 • 77 . ظرف چای ? . فلاسک
 • 77 . مسئول چای در اداره ? . ابدارچی
 • 78 . مرکز کردستان ? . سنندج
 • 78 . یار دیرین آفتابه ? . لگن
 • 78 . پلیس بین الملل ? . اینترپل
 • 78 . غار نبوت ? . حرا
 • 79 . کلمه شرط ? . اگر
 • 79 . نام آذری ? . اد
 • 79 . پیدا کردن ? . کشف
 • 79 . عید ترکی ? . بایرام
 • 80 . برادر پدر ? . عمو
 • 80 . عبادتگاه مسیحیان ? . کلیسا
 • 80 . ورزش توپ و سبد ? . بسکتبال
 • 80 . سقف فروریخته ? . اوار
 • 81 . خودروی ده نفره ? . ون
 • 81 . من و تو ? . ما
 • 81 . الاغ راه راه ? . گورخر
 • 81 . حرف فاصله ? . تا
 • 82 . پایتخت ایران ? . تهران
 • 82 . ماه پیروزی انقلاب ? . بهمن
 • 82 . همراه کت ? . شلوار
 • 82 . صدای کلفت ? . بم
 • 83 . تنگ دستی ? . فقر
 • 83 . نشانی ? . ادرس
 • 83 . فلانی ? . یارو
 • 83 . از درندگان جنگل ? . شیر
 • 84 . سالن هتل ? . لابی
 • 84 . تلاش ? . سعی
 • 84 . جوهر مرد ? . کار
 • 84 . پند گرفتن ? . عبرت
 • 85 . کلام تعجب خانم ها ? . وا
 • 85 . بزرگترین قاره جهان ? . اسیا
 • 85 . معالجه ? . مداوا
 • 85 . آبادی ? . ده
 • 86 . بالا آمدن آب دریا ? . مد
 • 86 . برعکس ? . وارونه
 • 86 . صده ? . ق